17 ha. Klein maar verrassend mooi en rustig heideveld met pijpenstrootje en vliegdennen. Het ligt tamelijk geïsoleerd en ingeklemd tussen de A27, de spoorlijn en het kantorenpark Arena aan de Diependaalselaan. Door de aanleg van faunatunnels vormt het een steeds belangrijker rol als ‘groene stapsteen’ voor fauna en flora ten zuiden van Hilversum. Zo is de das hier al een regelmatige bezoeker sinds de aanleg van de fauna(dassen)tunnels. Honden aangelijnd in broedseizoen (15 maart – 15 juli).

Klik hier om terug te gaan